Çölyak Hastalarında Glutensiz Diyet Kalp Hastalığı Riskini Azaltıyor Mu?

Bugüne kadar glutensiz diyetin, çölyak hastalarında bilinen artmış kalp hastalığı riskini azaltıp azaltmadığını araştıran pek çok çalışma yapılmıştır. Tıp dünyasında, aynı konuda farklı merkezlerden çok sayıda raporlar geldiğinde, meta-analiz denilen bir başka çalışma ile bilimsel yönden kıymetli olan önceki çalışmalar seçilip büyük bir havuzda toplanır ve veriler yeniden hesaplanır. Amaç daha büyük bir örneklem sayısına ulaşarak istatistiksel yönden daha güçlü ve bu nedenle daha güvenli nihai sonuca ulaşmaktır. İşte tam bu konuda bir meta-analiz henüz daha baskıya girmeden erken erişim ile sonuçlarını bizlere duyurdu. Araştırmacılar bugüne kadar yapılmış 5372 çalışmanın sadece 27 tanesini bilimsel yönden elverişli bulduklarını açıkladı. Tüm yapılan eski çalışmalar masaya yatırıldığında, sadece 1 tanesinde kıyaslama yapabilecek bir kontrol grubu tespit edilebilmiş ve ilaveten çalışmaların tümünde izlem sürelerinin de yetersiz olduğu dikkati çekmiştir. Bu çalışmalardan çıkan ortak sonuç glutensiz diyete uyan çölyak hastalarında toplam kolesterol ve faydalı kolesterol olarak adlandırılan HDL-kolesterol düzeylerinin her ikisinin birden artması, açlık şekerinin yükselmesi ve normal sınırları aşmayacak tarzda vücut ağırlığının artması olmuştur. Zararlı kolesterol olarak bilinen LDL-kolesterol, trigliserid veya kan basıncında herhangi anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bu çalışmanın sonucunda glutensiz diyetin çölyak hastalarında kalp-damar hastalığı gelişimi risklerinin bir kısmını azaltırken genel anlamda toplam etkisinin net olmadığı ve daha iyi planlanmış yeni verilere ihtiyaç olduğu bildirilmiştir.

Kaynak:
Potter MDE, Brienesse SC, Walker MM, ve ark. The effect of the gluten free diet on cardiovascular risk factors in patients with coeliac disease: A systematic review. J Gastroenterol Hepatol. 2017 Nov 4.