ETİ Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ETİ” veya “Şirket”) olarak, www.glutensizhayat.wpengine.com (“İnternet Sitesi”) sitemizin çalışması, etkinliğinin artırılması ve İnternet Sitesi kullanım deneyiminizin iyileştirilmesi için çerezlerden yararlanıyoruz.   

İşbu Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ETİ Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  

Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi, bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

 1. Çerez Nedir?
 2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler
 3. İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler
 4. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler
 5. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 6. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz  
 7. Çerez Kullanımının Engellenmesi
 8. İlgili Kişilerin Talepleri

A.    Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler asıl olarak internet sitesinin düzgün ve daha verimli çalışmasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra belirli çerez türlerinin internet sitesinde kullanılması halinde, bu çerezler kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. 

B.     Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve aşağıda her bir çerez türü özelinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenecektir.  Kullanılan çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayanılan hukuki sebep farklılık göstermektedir. Aşağıda kullanılan çerez türüne ve çerezlerin kullanımına ilişkin hukuki sebebe yer verilmiştir.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, İnternet Sitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıhukuki sebebine dayanılmaktadır.   

C.     İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler

İnternet Sitesinde belirli çerezler kullanılmaktadır. Aşağıda yer alan tabloda İnternet Sitesinde kullanılan çerezlere, bu çerezlerin sağlayıcısına, kullanım amacına ve kullanım süresine yer verilmiştir.

D.    Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler

B.  Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kullanıcı kimliği/ID, IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları bilgileriniz  işlenmektedir. 

E.     Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Çerez kullanımımız kapsamında toplanan kişisel verileriniz; B.  Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında bilgi teknolojisi altyapısı tedarikçileri ile çerezlere ilişkin hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Verileriniz aktarılırken Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlanmaktadır. 

F.     Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

G.    Çerez Kullanımının Engellenmesi

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri tamamen silebilir ya da çerez kullanımını engelleyebilirsiniz. Çerez kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, İnternet Sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Zorunlu çerezlerin kullanılmaması halinde İnternet Sitesinin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Ziyaretçiler, İnternet Sitesi’nde görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, ziyaretçilerin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devrede bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. 

Çerez kullanımının sonlandırılması hakkında genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte, belirli çerezlerin kullanımını nasıl engelleyebileceğiniz ve tarayıcınız üzerinden çerez ayarlarını nasıl güncelleyebileceğiniz hakkında bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Ayrıca, Çerez Ayarları bağlantısına tıklayarak, kullanılacak çerezleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

H.    İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerini https://www.etietieti.com/ adresinden ulaşabileceği Kişisel Veriler ile İlgili Talep Yönetim Formu’nu doldurarak aşağıdaki kanallar üzerinden Şirketimize iletebilir.

 • Veri Sorumlusu: Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
 • Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: [email protected]
 • Elektronik Posta: [email protected]

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.