ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:
Unvan: ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. Eti Plaza No:11 26130 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
E-posta: …….
Telefon: +90 (222) 221 20 00
Faks: +90 (222) 221 55 00
Mersis No: 8939277367593424
(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile,

Ad-Soyad:
Unvan:
Adres:
Telefon/fax:
E-posta:

(Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
Taraflar vermiş oldukları bilgilerin gerçek ve güncel olduğunu taahhüt eder.
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşme, www.glutensizhayat.com.tr adresinde ETİ tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmak amacıyla taraflar arasında kurulan üyelik sözleşmesini ve tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

2.1. ETİ, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası (Eskişehir TSO) üyesidir, Eskişehir TSO’nun meslek ile ilgili davranış kurallarını Telefon: 0222 222 26 26 veya web sitesi: http://www.etonet.org.tr/) üzerinden öğrenebilirsiniz.
2.2. Sözleşme’nin kurulması için, İnternet Sitesi tarafından talep edilen bilgileri ve kullanıcı şifresini girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek üyeliğinizi oluşturmanız gerekmektedir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz. Kişisel bilgilerinizi değiştirmek veya güncellemek istemeniz durumunda, siteye üye girişi yaptıktan sonra web sitesinin sağ üst köşesinde göreceğiniz Hesabım seçeneği üzerinden gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
2.3. Üyelik işlemleriniz tamamlandığında işbu Sözleşme Kullanıcı Bilgileri'nde belirttiğiniz elektronik posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca İnternet Sitesi üzerinden de Sözleşme’ye erişim mümkün olacaktır.
2.4. İnternet Sitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Eti'den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarıyla aranızda online olarak gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgileriniz şifreli olarak Banka’ya iletilmekte ve şirketimiz dahil olmak üzere hiçbir şekilde 3. Kişilerle paylaşılmamakta/erişilememektedir.
2.5. Kişisel bilgileriniz (ad-soyad, telefon,TC Kimlik Numarası adres veya e-posta adresleri vb. gibi) ETİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır.
ETİ, işbu sitede verilen hizmet ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri ve/veya Çerez (cookie) kullanılarak toplanan bilgiler ve çerez kullanımları (kişisel bilgilerin toplanma şekilleri kapsamında); gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel Veriler aynı zamanda ETİ’nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, ETİ’nin işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Üye, ETİ’nin belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder.
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca kişisel verileri işlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve otoritelerce belirlenmiş olan bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymak söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçları kapsamındadır. Üye; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu ETİ’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.
2.6. ETİ, Üyelere yürürlükteki mevzuata uygun şekilde her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ve/veya Kullanıcı/Üye bilgilendirme işlemleri ve uygulamaları için telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilebilir.
2.7. Üyeler’in İnternet Sitesi’nden yapacakları ürün alışverişlerine işbu Sözleşme dışında ayrıca ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesi, Abonelik Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu hükümleri uygulanacaktır.
2.8. Bu sitede bulunan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge, marka ve markaların fikri ve sınai mülkiyet hakları ETİ’ye veya ETİ’nin kullanımına onay verenlere ait olup, hak sahiplerinin izni ile yasal çerçevede kullanılmaktadır ve yasal koruma altındadır. Yayma, çoğaltma, kopyalama, iletme ve her türlü kullanım hak sahiplerinin iznine bağlıdır.
2.9. Bu sitede yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olup bu bilgi ve tavsiyelere dayanarak verdiğiniz kararlardan ETİ ve/veya ETİ Pronot sorumlu değildir. www.glutensizhayat.com.tr web sitesinin hatasız ve güncelleştirilmiş bilgiler içermesi için büyük çaba gösterilmiş ve gösterilmeye devam edilecektir. Glutensiz Hayat web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum ve öneriler, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Buna rağmen, buradaki bilgi veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti vermemekteyiz. Glutensiz Hayat web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler tamamen kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Bütün kullanıcılar, bu site ile bunun bağlı olduğu sitelerin içeriğinin erişim ve kullanımının kendi riskleri olduğunu kabul ederler.
2.10. Bu sitenin veya bağlı sitelerin oluşmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluşun; erişimden, kullanımdan veya kullanamamazlıktan dolayı ortaya çıkabilecek sonuçlardan veya içeriğinde olabilecek hata ve/veya eksiklerden dolayı cezai ve hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Buna bağlı sonuçlar nedeniyle, Bu sitenin veya bağlı sitelerin oluşmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluş aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz.
2.11. ETİ tarafından hazırlanan www.glutensizhayat.com.tr web sitesi ile içerdiği bilgi ve referanslar sadece bilgi içindir. Site içerisinde de muhtelif yerlerde hatırlatıldığı üzere, hiçbir şekilde kendi başına tedavi yöntemleri uygulanmamalı, mutlaka uzman doktor görüşü doğrultusunda hareket edilmelidir. Herhangi bir kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Sitedeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri hükümlerine ve ETİ’nin iznine bağlıdır.

3. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

3.1. Bu sözleşmeden ve sitenin kullanımından doğan ihtilaflarda ETİ’nin her türlü ticari ve bilgisayar kayıtları münhasır delil olup, ihtilaf halinde Eskişehir Merkez mahkemeleri yetkilidir.
3.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde her yıl Bakanlıkça belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile ÜYE’nin ve ETİ’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
3.3. ETİ’nin, sözleşme şartlarını önceden bildirim yapmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme hakkı her zaman saklıdır. ÜYE, işbu sözleşme metnini okuduğunu, anladığını ve bu sözleşmede yer alan kuralları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ÜYE
UZMANA BİR SORUM VAR! PROF. DR. DENİZ (GÜNEY) DUMAN Soru Sor Sıkça Sorulan Sorular