A. Veri Sorumlusu

ETİ Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ETİ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni vasıtasıyla, veri sorumlusu olarak, www.glutensizhayat.wpengine.com internet sitesi (“Site”) üzerinden onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar doğrultusunda hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik.

Veri İşleme AmaçlarıVeri İşlemenin Hukuki Sebepleriİşlenen Kişisel Veriler
 –      ETİ mal ve hizmetlerine ilişkin reklam, tanıtım, etkinlik, kampanya ve fırsatları veya memnuniyet anketi gibi konularda ticari elektronik ileti gönderilmesi.Kanun md. 5/1 
İlgili kişinin açık rızasının bulunması.
– Kimlik

– İletişim

C. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, internet sitemiz üzerinden onay vermeniz suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yollar ile topluyoruz.

D. Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninin ‘’B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri’’ başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.

Verilerinizi kimlerle, hangi amaçlarla paylaştığımıza ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

  •  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler – Mal veya hizmet tedariki kapsamında tedarikçiler ve iş ortaklarından destek alınması (örneğin, bilgileriniz saklanması için bir tedarikçiden altyapı desteği alınması), 
  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar – Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi https://www.etietieti.com/ adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veriler ile İlgili Talep Yönetim Formu’nu doldurarak aşağıdaki kanallar üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

  • Veri Sorumlusu: Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: [email protected]
  • Elektronik Posta: [email protected]

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.