A. Veri Sorumlusu

ETİ Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ETİ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni vasıtasıyla, veri sorumlusu olarak, www.glutensizhayat.com.tr internet sitesi (“Site”) üzerinde uzmana sor ekranında bulunan iletişim formunu doldurmanız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar doğrultusunda hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik.

Veri İşleme AmaçlarıVeri İşlemenin Hukuki Sebebiİşlenen Kişisel Veriler
-İletişim talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçilmesi,
-Şikâyet, soru, talep ve önerilerinizin alınması ve sonuçlandırılması, 
İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
Kanun md. 5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.-Kimlik
 
-İletişim
 
-İşlem Güvenliği
 
Diğer (şikayet, soru, talep, önerileriniz)    
-Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.Kanun md. 5/2 (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.-Kimlik
 
-İletişim
 
-İşlem Güvenliği
 
-Hukuki İşlem 
 
Diğer (şikayet, soru, talep, önerileriniz)
 -Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi. Kanun md. 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
-Çölyak hastalığı, Gluten Duyarlılığı ve Buğday Alerjisi gibi hastalıklarınız konusunda ileteceğiniz şikayet, soru, talep ve önerilerinizin alınması ve Uzman doktorumuz tarafından cevaplanması. Kanun md. 6/2 İlgili kişinin açık rızasının bulunması.   -Kimlik
 
Sağlık Verileri

C.     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz Site’de yer alan iletişim formunu doldurmanız suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

D.    Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları 

Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninin ‘’B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri’’ başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.

Kişisel verilerinizi kimlerle, hangi amaçlarla paylaştığımıza ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

  • Uzman Doktorumuz: Çölyak hastalığı, Gluten Duyarlılığı ve Buğday Alerjisi gibi hastalıklarınız konusunda ileteceğiniz şikayet, soru, talep ve önerilerinizin alınması ve uzman doktorumuz tarafından cevaplanması.
  • Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler: Mal veya hizmet tedariki kapsamında tedarikçiler ve iş ortaklarından destek alınması (örneğin, mesajlarınızın iletilmesi için bir tedarikçiden altyapı desteği alınması), 
  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar: Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

E.     Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verileri ETİ tarafından işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerini https://www.etietieti.com/ adresinden ulaşabileceği Kişisel Veriler ile İlgili Talep Yönetim Formu’nu doldurarak aşağıdaki kanallar üzerinden Şirketimize iletebilir.

  • Veri Sorumlusu: Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Adres: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: [email protected]
  • Elektronik Posta: [email protected]

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.