Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10.maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü aşağıda belirtmiş olduğumuz metinde yerine getirmiş bulunmaktayız. Kişisel bilgileriniz (ad-soyad, telefon, TC Kimlik Numarası adres, veya e-posta adresleri vb. gibi) ETİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla saklanmaktadır.

ETİ, kişisel bilgileri sitede verilen ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi, buna ilişkin ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalışmaların yapılması, üyelerin tercihlerine göre özelleştirme yaparak tanıtım yapılabilmesi başta olmak üzere belirlenen amaç ve kapsam dışında da ETİ’nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri ve/veya Çerez (cookie) kullanılarak toplanan bilgileri ve çerez kullanımları (kişisel bilgilerin toplanma şekilleri kapsamında); gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Çerezler, internet sitesi ziyaret edildiğinde, internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve siteye erişim yapılan cihaz üzerinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyaları olup kullanıcı tercihleri ile ilgili bir özet ve profil oluşturmak amacıyla kullanılır. Çerezlerin kullanılması istenmiyor ise internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatlar izlenerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresleri ziyaret edilerek oturum çerezleri reddedilebilir. Yine aynı web sitelerinden çerezler ve kullanım alanları ile ilgili olarak daha geniş bilgi alınabilir. Çerezler reddedilse de web sitesi kullanılmaya devam edilebilir.

Üye, burada belirtilen amaçlarla ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye, şirket yetkililerine, hissedarlarına, işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay vermektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca kişisel verileri işlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve otoritelerce belirlenmiş olan bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymak söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçları ve/veya hukuki dayanakları kapsamındadır.

Kişisel veriler, elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli önlemlerin alınmasıyla tarafımızca korunmaktadır.

Dilediğiniz zaman 6698 Sayılı Kanunu’nun 11.maddesi kapsamında Veri Sorumlusu ETİ’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahip olup talepleriniz için kvk@glutensizhayat.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Gizlilik Politikamız’la ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UZMANA BİR SORUM VAR! PROF. DR. DENİZ (GÜNEY) DUMAN Soru Sor Sıkça Sorulan Sorular